15.09.2021 Odhady sklizně vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském…

15. 9. 2021

 

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu
2021, se letos sklidí v porovnání s lo
ňskem
mén
ě základních
obilovin. Na této skute
čnosti
se podílí zejména redukce osevních ploch jednotlivých plodin s výjimkou pšenice
jarní a ovsa. Letos se o
čekává
nižší sklize
ň řepky, a to nejen kvůli zmenšení osevní plochy,
ale také nižšímu hektarovému výnosu. Naopak s vyšším hektarovým výnosem po
čítají jihomoravští zemědělci při sklizni brambor, která by
m
ěla překročit loňskou skutečnost. 

 

Jihomoravští zemědělci očekávají, že letos sklidí 853,6 tis. tun základních
obilovin
. Tento objem, pokud se předpoklad
vyplní, bude o 36,9 tis. tun nižší v porovnání s loňskem. Propad je způsoben
redukcí osevní plochy, protože průměrný hektarový výnos by měl být proti roku 2020 vyšší o
0,18 tuny a měl by
dosáhnout 5,99 tuny. Odhaduje se, že hektarový výnos bude proti skutečnosti předchozího roku překročen u všech základních obilovin
s výjimkou žita a ovsa. Objem sklizně
však kvůli redukci
osevních ploch bude proti loňsku
nižší u všech základních obilovin kromě
pšenice jarní a ovsa

Letos bylo v Jihomoravském kraji oseto základními
obilovinami 142,5 tis. hektarů,
z toho 64,1 % zabírají pole s pšenicí ozimou. Osevní plochy pšenice
ozimé byly zredukovány z loňských
105,0 tis. hektarů na nynějších 91,3 tis. hektarů. Při 5% nárůstu
hektarového výnosu se očekává
sklizeň ve výši 580,1
tis. tun, čímž by skutečnost loňského roku byla naplněna pouze z 91,3 %. V krajích by se měl letošní hektarový výnos
pšenice ozimé pohybovat od 6,05 tuny v Kraji Vysočina
do 6,98 tuny v hlavním městě Praze. Jihomoravský kraj je
druhým největším
producentem pšenice ozimé, prvenství drží Středočeský kraj s očekávanou sklizní 998,8 tis.
tun.

Jihomoravští zemědělci letos rozšířili osevní plochu pšenice
jarní
až 4,6x na 8,8 tis. hektarů.
Při hektarovém výnosu
4,82 tuny, což je o 0,55 tuny více proti loňsku,
se z polí sveze 42,4 tis. tun zrna. Pokud se odhad jihomoravských zemědělců
naplní, tak by sklizeň měla být v porovnání se skutečností roku 2020 více jak pětinásobná. 

Jihomoravský kraj je po Středočeském
kraji a Kraji Vysočina třetím největším producentem ječmene celkem. Letos by
se mělo z plochy 35,9
tis. hektarů sklidit
202,6 tis. tun této obiloviny, loni se z 39,1 tis. hektarů svezlo 213,0 tis. tun zrna.

Letos ječmen
jarní
svou plochou 25,2 tis. hektarů
zabírá ve struktuře
osevních ploch základních obilovin na jižní Moravě
druhou největší část, a to 17,7 %. Proti předchozímu roku došlo ke
zmenšení osevní plochy o 2,9 tis. hektarů.
Tato redukce se odrazí na objemu sklizeného zrna – předpoklad je 135,8 tis. tun, a to je proti roku
2020 méně o 8,9 tis. tun.

Ječmene
ozimého
by jihomoravští zemědělci měli sklidit 66,8 tis. tun, což je o 1,5 tis. tun
méně než v roce předchozím. Hektarové výnosy by
měly být proti loňskému roku vyšší o 0,04 tuny a
měly by činit 6,26 tuny, což je mezi
kraji po hlavním městě Praze druhá největší hodnota.

V letošní roce se očekává
nižší sklizeň žita.
Důvodem je nejen zmenšení
osevní plochy z loňských
3,1 tis. hektarů na
letošních 2,0 tis. hektarů,
ale i propad hektarového výnosu. Ten by měl
dosáhnout 4,81 tuny, což je o 0,26 tuny méně
v porovnání s loňským
rokem. Při správnosti
tohoto předpokladu by se
mělo z jihomoravských
polí sklidit 9,6 tis. tun zrna. Tento objem představuje
61,3 % skutečnosti loňského roku.

Očekává
se, že se letos z 2,6 tis. hektarů
sklidí 8,9 tis. tun ovsa s meziročním
nárůstem o 13,7 %. Na
navýšení sklizně se
výhradně podílí rozšíření osevní plochy, protože
hektarový výnos bude, dle předpokladu,
nižší v porovnání s loňskem
– osevní plochu jihomoravští zemědělci rozšířili o 0,5 tis. hektarů na 2,6 tis. hektarů, očekávaný hektarový výnos 3,46 tuny bude pod loňskou skutečnosti o 0,33 tuny. 

Tritikale by se mělo sklidit 9,8 tis. tun, což je o 0,7 tis. tun
méně proti předchozímu roku. Příčinou je redukce osevní plochy o 0,2 tis. hektarů na 1,9 tis. hektarů, hektarový výnos bude proti
roku 2020 vyšší o 0,09 tuny a dosáhne 5,07 tuny.

Osevní plocha kukuřice na zrno na jižní Moravě byla letos rozšířena proti loňsku o 2,6 tis. hektarů na 43,4 tis. hektarů a tvoří téměř
polovinu republikového celku s touto plodinou. Letošní hektarový výnos by měl být proti loňsku nižší o 1,01 tuny a měl by dosáhnout 8,41 tuny.
Pokud se toto očekávání
naplní, tak se sklidí 364,8 tis. tun zrna, loni to bylo o 19,7 tis. tun více.
Jihomoravský kraj je největším
producentem kukuřice na
zrno s podílem na republikovém celku 47,8 %.

V Jihomoravském kraji se loni sklidilo 18,8 tis. tun
hrachu na zrno, letos se očekává
úroda vyšší, a to až o 31,8 %. Sklidit by se mělo
24,7 tis. tun této komodity, a to je mezi kraji nejvyšší hodnota. Na vyšší
sklizni se podílelo jak rozšíření
osevní plochy, tak i vyšší hektarový výnos.

Letošní sklizeň
řepky na jižní
Moravě bude nižší v
porovnání s loňský rokem.
Důvodem je jak redukce
osevní plochy, tak nižší hektarový výnos. Letos byla řepka vyseta na rozloze 32,4 tis. hektarů, což je o 1,6 tis. hektarů méně než v roce 2020, očekávaný
hektarový výnos v tomto roce je 2,87 tuny, loni byl o 0,34 tuny vyšší. Pokud se
odhad naplní, tak řepkového
semene by se mělo sklidit
93,0 tis. tun, a to je 85,1 % skutečnosti
loňského roku.

 

Tab. 1 Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v
Jihomoravském kraji             k 15. srpnu 2021

   

 

 

 

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v
Jihomoravském kraji             v letech 2011 až 2021

     

 

Graf 2 Hektarový výnos
vybraných zem
ědělských plodin v
Jihomoravském kraji              v roce 2011 až 2021

 

V Jihomoravském kraji se letos brambory celkem
pěstují na ploše 1,5 tis.
hektarů. Výnosy
zaznamenaly proti loňsku
nárůst. Z hektaru by se mělo sklidit 30,82 tuny brambor,
a to je o 1,12 tuny více než loni. Tento hektarový výnos je v mezikrajském
porovnání nejvyšší. Při
naplnění předpokládaných výnosů, by se mělo sklidit 45,7 tis. tun
brambor, což je o 1,8 tis. tun více proti loňsku.

Osevní plochy cukrovky technické se meziročně zmenšily o 8,3 % na 3,8 tis. hektarů. Sklidit by se mělo 228,4 tis. tun bulev s
meziročním propadem 4,8
%. Nižší úroda je způsobena
redukcí osevní plochy, protože letošní hektarový výnos, který se očekává ve výši 60,05 tuny, by měl být proti roku 2020 vyšší o
3,9 %. I přes tento nárůst však hektarový výnos zůstává v mezikrajském srovnání
nejnižší.

V Jihomoravském kraji se letos pěstovaly okurky nakládačky na ploše 80 hektarů s podílem na republikovém
celku 31,7 %. Hektarový výnos, který představuje
28,03 tuny, bude v porovnání s loňskem
o 5,07 tuny nižší. Letošní sklizeň
by měla dosáhnout 2,3
tis. tun, loni to bylo 6,1 tis. tun. Největší
pěstitelem okurek nakládaček je Ústecký kraj, kde by se
ze 128 hektarů mělo sklidit 6,8 tis. tun této
plodiny

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle
kraj
ů k 15. 8. 2021
(řazeno dle výše
hektarového výnosu)

 

Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového
výnosu)

  

 

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2021 (řazeno dle výše hektarového
výnosu)

 

 

 

Kontakt:

Ing. Jindřiška
Svobodová Krajská správa Č
v Brně e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz tel.: 542 528 230

Související informace: 

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2021

Zdroj: Kurzy.cz