Čeká nás s koncem pandemie zdražování zboží i realit?

Lidé v uplynulém roce měli větší tendenci spořit.
Přispěla k tomu vládní opatření, kdy lidé byli nuceni odložit svou
spotřebu na později. Jaký bude mít vliv postupné rozvolňování protipandemických
opatření na ceny zboží a služeb a ceny nemovitostí?

 

Zároveň s koncem opatření se očekává opětovný restart
ekonomiky
. V Americe již pozvolna některé vývojové grafy ekonomických
ukazatelů dostávají podobu písmene „V“, kdy s příchodem pandemie přišel
výrazný pokles, ale nyní se vše vrací do původního stavu. Pozornost bankéřů
se tedy ubírá směrem na možnou inflaci.
Česká ekonomika překonala očekávání
v minulém roce i na začátku roku 2021 vyššími hodnotami inflace. Jak se
situace bude pravděpodobně vyvíjet po rozvolnění? Graf níže ukazuje, že ČR
v závěsu za Polskem, Maďarskem a Rumunskem měla v únoru čtvrtou
nejvyšší míru inflace
v porovnání s ostatními zeměmi .

 

Míra inflace
v evropských zemích v únoru 2021 (ve srovnání se stejným měsícem
předchozího roku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statista; https://www.statista.com/statistics/225698/monthly-inflation-rate-in-eu-countries/

 

Deflace v řadě zemí EU

Zatímco se v řadě ostatních zemích EU jako například ve
Španělsku, Irsku, Slovinsku, Řecku a v lednu také v Německu naplnila
očekávání
v souvislosti s koronavirovou krizí a místo inflace ceny
klesaly, tedy došlo k deflaci
, Česká republika šla tentokrát proti
proudu. Mezi možné důvody tohoto vývoje patří celkový nárůst mezd,
zdražování potravin, energií nebo vyšší spotřební daň na alkohol a tabákové
výrobky
. Dalším relativně nepatrným, ale nezanedbatelným důvodem může být i
ztížená logistika zboží z důvodu situace a opatření v různých
zemích
, a z toho plynoucí možné navýšení cen zboží. Náhlé zatažení za ruční
brzdu ekonomiky tedy následně nezpůsobilo pokles cen, ale překvapivě vysokou
inflaci
.

 

Vývoj cen a poptávky je zatím otazníkem

Již nyní je jasné, že opatření nemohou trvat neomezeně
dlouho, ačkoliv se to tak nyní může jevit. bude muset dříve či později
umožnit podnikatelům své podniky opět otevřít. Je s otázkou, o kolik větší
bude poptávka po službách i zboží a zda budou mít domácnosti zvýšenou chuť
utrácet nebo si zachovají konzervativnější přístup
.

Zároveň je otázka, jak moc si budou znovuotevřené provozovny
konkurovat cenou a zda ponechají stejné ceny jako před začátkem pandemie
nebo zvolí agresivnější strategii na přilákání lidí a zlevní. Některé
služby budou určitě ceny držet, protože velká vlna poptávky přijde zároveň s vlnou
rozvolnění. Některé provozovny budou v nevýhodě, jelikož například ke
kadeřníkovi nelze jít častěji než třeba jednou za měsíc, takže nebudou
profitovat z odložené poptávky
. Naopak některé zboží, které si chce
zákazník prohlédnout, a proto odkládá koupi, může ceny vyhnat opět nahoru.
Vyrovnávání těchto faktorů, které jsou zatím nejisté, pak určí výsledné ceny –
zda se bude celkově zdražovat nebo naopak zlevňovat.

 

Inflace a rezidenční nemovitosti

Inflace obecně nastává v případě, kdy poptávka převyšuje
nabídku. U nemovitostí v ČR jdou ceny v důsledku dlouhodobého převisu
poptávky nad nabídkou kontinuálně převážně nahoru. Po rozvolnění se může
krátkodobě stát, že lidé, kteří například odkládali stěhování na období po
pandemii, budou více poptávat nemovitosti k pronájmu.
Stejně tak někteří
lidé mohli odkládat stěhování či koupi vlastní nemovitosti až po odeznění
pandemie
. Zároveň někteří investoři vyčkávali na vývoj situace a možné
zlevnění nemovitostí. Opětovně zvýšená poptávka po rozvolnění pandemických opatření
může být tedy jedním z faktorů působících na další růst cen nemovitostí.

Tento efekt se patrně projeví dříve zejména na cenách pronájmů v prvních
měsících po rozvolnění. Vzhledem k velmi nízké míře nezaměstnanosti
v ČR (4,3 % k březnu) aktuálně zároveň nevidíme důvod, proč by se
lidé ve velkém začali zbavovat bytů, které postupně splácí prostřednictvím
hypoték. Tudíž po rozvolnění lze očekávat spíš krátkodobý růst poptávky po
rezidenčních nemovitostech ke koupi i k pronájmu. 

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Lukáš Blažek má jako obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST 20letou praxi v bankovním i nebankovním sektoru. Je absolventem inženýrského studia na Fakultě dopravní ČVUT a doktorského studijního programu na Fakultě podnikohospodářské na VŠE. Kromě obchodní činnosti také vystupuje na odborných seminářích a aktivně se podílí se na vývoji produktů. Lukáš je mediální tváří společnosti. Ve volném čase se věnuje akademickému působení na Vysoké škole ekonomie a managementu.

RONDA INVEST

RONDA INVEST a.s. je českou P2B platformou, která se na jednu stranu zaměřuje na poskytování úvěrů zajištěných nemovitostmi pro malé a střední podnikatele v Česku a na Slovensku, a na straně druhé nabízí možnost firmám i lidem do těchto úvěrů investovat. Každý úvěr k investici je zajištěn bonitní nemovitostí se zástavním právem a notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. Výše poskytovaných úvěrů nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti. Výnosy dostávají investoři každý měsíc na účet a neplatí žádné vstupní ani pravidelné poplatky.

Za společností stojí podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára, kam patří mimo jiné značky Dermacol, Axigon, Krondorf a 15% podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Investoři mají možnost investovat online s výnosem až 6 % ročně na stránkách: https://www.rondainvest.cz/investovani

Více na https://www.rondainvest.cz.

Zdroj: Kurzy.cz