Citát k zastavení utrpení pro den 18.3.2023

„V době, kdy se lidé, země, ekonomiky a celý svět snaží vypořádat se s následky pandemie koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19), nebylo snad nikdy aktuálnější studovat souvislost mezi chovem zvířat a zdravotními problémy lidí, způsobenými viry a bakteriemi.“

Zinnira Shaikh (veganka)

„At a time when people, countries, economies and the world are struggling to deal with the consequences of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) pandemic, it has perhaps never been more timely to study the connection between animal industry and human health problems caused by viruses and bacteria.“

Zinnira Shaikh (vegan)

Zdroj: Supreme Master TV

Pavla Hřebíčková (vegan)

Pavla je dlouholetá etická veganka. Nekonzumuje žádné živočišné produkty a zvířata nevyužívá ani k jiným účelům (oblečení, obuv, testování léků na zvířatech, drogerie, kosmetika …).

Snaží se o život ve smyslu ahimsa (nenásilí) – nikomu neubližovat, tedy ani lidem, ani zvířatům. Zvířata považuje za své bližní, ne „výrobky“ na talíři nebo v šatníku.

Zdroj: Kurzy.cz