Citát k zastavení utrpení pro den 19.3.2023

„Projevování empatie vůči ostatním živým bytostem by nemělo být omezeno na žádnou konkrétní víru nebo její nedostatek. Není tedy žádným překvapením, že se svět mění a stává se více veganským – a muslimové také.“

Nina Ahmedow (veganka)

 

“Expression of empathy towards other living beings should not be limited to any particular belief or lack treheof. So it’s no surprise that the world is changing and becoming more vegan – and so are Muslims.“

Nina Ahmedow (vegan) 

 

Zdroj: Supreme Master TV  

Pavla Hřebíčková (vegan)

Pavla je dlouholetá etická veganka. Nekonzumuje žádné živočišné produkty a zvířata nevyužívá ani k jiným účelům (oblečení, obuv, testování léků na zvířatech, drogerie, kosmetika …).

Snaží se o život ve smyslu ahimsa (nenásilí) – nikomu neubližovat, tedy ani lidem, ani zvířatům. Zvířata považuje za své bližní, ne „výrobky“ na talíři nebo v šatníku.

Zdroj: Kurzy.cz