Co banky bude zajímat ve vztahu k nemovitosti určené k zástavě?

U hypotečního úvěru lze standardně ručit těmito typy nemovitostí:

· rodinný dům bez nebytových prostor s pozemky ve funkčním celku,

· rodinný dům s nebytovými prostory, kde převažuje funkce bydlení, s pozemky ve funkčním celku,

· bytová jednotka vymezená dle zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění (dále jen zákon o vlastnictví bytů) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku,

· bytový dům bez nebytových prostor s pozemky ve funkčním celku,

· bytový dům s nebytovými prostory, kde převažuje funkce bydlení, s pozemky ve funkčním celku,

· pozemek s platným stavebním povolením,

· pozemek s platným územním rozhodnutím,

· stavba pro rodinnou rekreaci s pozemky ve funkčním (celoročně obyvatelná stavba).

Tj. nelze ručit například zahranou, ornou půdou, rekreačním objektem neurčeným k celoročnímu pobytu apod.

V případě, že kupujete nemovitost, kterou nelze dát bance do zástavy, např. kupujete podíl v bytovém družstvu, je nutné dát bance do zástavy nemovitost jinou, např. rodinný dům některého z žadatelů o hypotéku.

Stav nemovitosti zjišťuje smluvní znalec banky místním šetřením. Pokud žádáte o hypotéku na rekonstrukci, bude smluvní znalec vycházet z tzv. budoucího technického stavu nemovitosti. Pokud však žádáte o hypotéku pouze na koupi, bude smluvní znalec posuzovat stávající stav. Špatný technický stav může znamenat snížení zástavní hodnoty nemovitosti, která ovlivňuje maximální výši hypotéky, případně může způsobit to, že banka odmítne vzít nemovitost do zástavy úplně.

Omezení vlastnických práv

Vázne na nemovitosti věcné břemeno či zástavní právo? Pokud ano, může to znamenat buď snížení zástavní hodnoty nemovitosti, případně odmítnutí banky vzít nemovitost do zástavy. Věcná břemena průchodu apod. nebývají zpravidla problém, ovšem věcné břemeno dožití už zpravidla znamená zamítnutí žádosti o hypotéku.

Lokalita sama o sobě velmi ovlivňuje zástavní hodnotu. Kromě toho, banku bude zajímat, jak je zajištěn přístup k nemovitosti, ten by přitom měl vést přes veřejnou komunikaci. Pokud je však nemovitost přístupna pouze např. přístupem přes soukromý pozemek jiné osoby, může to opět znamenat snížení zástavní hodnoty či zamítnutí žádosti o hypotéku.

Cena nemovitosti

Jak již bylo výše naznačeno, banka zjišťuje veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na cenu nemovitosti, případně schopnost banky nemovitost rychle prodat za odpovídající cenu v případě, že by dlužník přestal být schopen splácet své závazky.

Odhad ceny nemovitosti zpracovává zpravidla smluvní znalec banky místním šetřením, kdy zjišťuje např.

– technický stav nemovitosti,

– dispozice nemovitosti,

– lokalitu a přístupnost nemovitosti,

– cenu obdobných nemovitostí v okolí,

– omezení vlastnických práv.

Na základě stanovená zástavní hodnoty nemovitosti, která se v některých případech může lišit od kupní ceny, pak banka stanovuje maximální výši hypotéky Zdroj: Kurzy.cz