Dluhopisy může ohlídat Agent i Zástupce

Obliba dluhopisů v meziročním srovnání dlouhodobě stále mírně roste. S tím se zvyšuje i potřeba předcházet případnému selhání emitentů. Přesto, že dluhopisy nejsou na rozdíl od některých jiných finančních nástrojů pojištěné, jejich zajištění nemusí být nereálné.

Po krachu společnosti ZOOT došlo k mírnému propadu prodeje dluhopisů. Je to pochopitelné; investoři se obávali o svoje prostředky. Jako portál umožňující emitentům inzerovat své dluhopisy jsme na tuto situaci museli reagovat. Nejsme zprostředkovatelé ani prodejci, ale ani tak nechceme, aby na našem portálu inzerovaly dluhopisy pochybné společnosti. Neustále proto zpřísňujeme podmínky a požadavky na parametry inzerovaných emisí dluhopisů. Celkově u nás neprojde více jak 90 % žadatelů o inzerci.

Jedním z opatření, které se už dříve osvědčilo, je tzv. Ručitelské prohlášení. Emitent se osobně zaručí jako fyzická osoba za danou emisi. V případě selhání emitenta se investoři mohou uspokojit z movitého či nemovitého majetku ručitele. Pro ještě lepší zajištění prostředků, které emitentům poskytnou drobní střadatelé, nově požadujeme po inzerujících emitentech kombinaci s Agentem pro zajištění dluhopisů, nebo Společným zástupcem majitelů dluhopisů.

Oba tyto instrumenty mohou majitele dluhopisů ochránit. Agent či Zástupce jedná jménem investorů, zastupuje je v jednáních s emitentem a může například i jednoduše svolat schůzi majitelů dluhopisů, nebo začít vymáhat pohledávky z emise dluhopisů.

U Agenta pro zajištění funguje v praxi ručení majetkem. Movitým i nemovitým. Ideálním příkladem může být třeba nemovitost, která pokrývá část emise (např. 60 – 70 % emise). Zcela pominout riziko investora pochopitelně nelze, a proto dluhopisy firem mají zpravidla výnos v rozmezí 5 – 8 % s ohledem na fakt, že se nejedná o zajištění stoprocentní.

Stejný model zajištění může být i v případě emise související s movitým majetkem, například těžké techniky, výrobních strojů apod. Jde tedy o jakousi obdobu leasingu na automobil, kde technický průkaz má leasingová společnost, což brání prodeji či převodu automobilu bez jejího souhlasu.

Je logické, že kdyby firma měla zajištění kompletní, mohla by si půjčit například v bance za nižší úrok. Otázkou je pochopitelně také doba, do které společnost peníze potřebuje. Jednání s bankami nebývá nejjednodušší.

Z různých příčin se může stát, že emitent dluhopisů nebude dlouhodobě vyplácet investorům výnosy, nebo se po splatnosti dluhopisů nebude mít k jejich splacení (navrácení jistiny). Podle zákona a pravidel konkrétních emisních podmínek následně může kterýkoli z věřitelů svolat Schůzi vlastníků dluhopisů, na které vlastníci rozhodnou o dalším postupu.

To často bývá v praxi složité; proto požadujeme Agenta (má zástavu), který může schůzi také svolat, nebo Zástupce (nemá zástavu), který ji může svolat také a pomoci tak investorům, kteří by se sami svolávali jen obtížně.

Ing. Jiří Mesároš

Má více než desetileté zkušenosti z burzy a doma má diplom z Vysoké školy finanční a správní obor bankovnictví. V roce 2015 spoluzaložil inzertní portál Dluhopisy.cz, který pomáhá malým a středním podnikům s financováním a drobným investorům se zhodnocováním úspor, a dodnes jej provozuje.

Dluhopisy.cz

Je společnost provozující největší a nejstarší inzertní portál s korporátními dluhopisy v Česku. Na něm propojuje emitenty z řad malých a středních firem, jimž také nabízí administrativní pomoc při přípravě emise, a drobné investory, kteří chtějí zhodnotit své úspory. Za téměř pět let své existence už takto pomohla více než stovce firem najít tisíce investorů.

Více na https://dluhopisy.cz.

Zdroj: Kurzy.cz