ICT odborníků je přes nadprůměrné výdělky nedostatek

15. srpna 2019

Mediánový výdělek specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) činil v roce 2018 přes 52 000 měsíčně a od roku 2013 se zvýšil o 11 500 korun. Alespoň třetina firem však má problém odpovídajícího odborníka nalézt.
 

Mediánový výdělek specialistů v oblasti ICT dosáhl v roce 2018 částky 52 498 , což představovalo 180 % mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který byl 29 184 .  Medián mezd techniků v oblasti ICT byl v témže roce 36 932 , což představovalo 127 % mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v ČR.

Výše mzdy, respektive platu, se mezi ICT odborníky liší podle jednotlivých podskupin zaměstnání. Nejvíce si v roce 2018 vydělali specialisté v oblasti bezpečnosti dat (medián jejich mezd byl 58 657 ), dále systémoví analytici (57 736 ) a vývojáři webu a multimédií (57 542 ).

„Pokud bychom se zaměřili na odvětví ekonomické činnosti, nejvíce si vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty nebo techniky. Medián mezd ICT specialistů byl v této oblasti 65 000 korun, u ICT techniků  52 000 korun měsíčně,“ říká Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Přes nadprůměrné výdělky ICT odborníků není pro firmy snadné najít vhodné kandidáty na volné pozice. V roce 2017 mělo tento problém 79 % firem z těch, které již nějaké ICT odborníky zaměstnávaly a zároveň hledaly nové. Při přepočtu na všechny podniky zaměstnávající ICT odborníky byl podíl firem, kterým činilo problém nalézt vhodného kandidáta, 33 %.

Další informace o odměňování ICT odborníků podle pohlaví, vzdělání, krajů apod. naleznete v analýze ICT odborníci v České republice a jejich mzdy: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ict-odbornici-v-ceske-republice-a-jejich-mzdy-2018

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad
Zdroj: Kurzy.cz