Investice v závěru roku tradičně zrychlují (Komentář)

Státní
rozpočet za prvních jedenáct měsíců skončil v deficitu 38,6 mld. .

Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 19 mld. . Zároveň se
také jedná o nejhorší listopadový výsledek od roku 2014, kdy byl deficit téměř
dvojnásobný.   

Na příjmové straně pokračuje trend posledních měsíců. Všechny hlavní daňové položky postupně
prohlubují svůj deficit vůči plánovanému výběru.
To se pak odráží i na celkovém
saldu státního rozpočtu, který počítal s rychlejším růstem ekonomiky, a
tudíž i s vyšším výběrem daní. Celkově tak jsou daňové příjmy za posledních
jedenáct měsíců nižší o 36,5 mld. oproti schválenému plánu. Největší daňová
položka ve státním rozpočtu, daň z přidané hodnoty, pak postrádá více než
7 mld. . Tento deficit by však v závěru roku měla vykompenzovat
závěrečná záloha daně z příjmu právnických osob, která by podle našich
odhadů měla přinést do rozpočtu přibližně 40 mld. . Tyto zálohy jsou však
odvozeny od zisků firem z minulého roku, kterých letos podle nás již
nedosahují. To vytváří riziko pro státní rozpočet v příštím roce
v podobě vyšších daňových vratek.

Běžné
výdaje v listopadu lehce dorovnaly říjnový deficit, ale stále nedosahují
rozpočtovaného plánu.
Celkově tak stát vydal o necelých
11 mld. méně, než s čím počítal státní rozpočet. Investiční aktivita však podle očekávání v závěru roku zrychluje,
ale stále mírně zaostává za rozpočtem.
Riziko nižší realizace investic se
tak postupně snižuje a naopak je tu i možnost, že by mohly být i vyšší, než s
čím počítá rozpočet díky vysokému objemu nespotřebovaných výdajů z minulých let
obdobně jako vloni. Ke konci listopadu zbývalo z předchozích let k vyčerpání
31,4 mld. CZK. I přesto však současný objem investic odpovídá roku 2008 při
zanedbání rozdílných cenových hladin.

Celkově
tak vidíme nižší daňové příjmy, ale i nižší výdaje, než s čím počítá plán
státního rozpočtu.
O výsledku hospodaření v tomto roce tak rozhodnou investice
v závěru roku, které pravděpodobně zopakují loňský skok na poslední
chvíli. Na druhou stranu předpokládáme finanční injekci v podobě závěrečné
platby záloh na dani z příjmu právnických osob, která by měla výrazně vylepšit
hospodaření státu. Celkově tak
očekáváme, že letošní státní rozpočet skončí v lehce nižším deficitu, než
s jakým počítal plán Ministerstva financí, tj. 40 mld. .
Deficit
státního rozpočtu však vyvažuje stále pozitivní hospodaření municipalit a
zdravotních pojišťoven. Celkové veřejné
finance by tak letos podle naší prognózy měly skončit v lehkém přebytku 0,3 %
HDP.

Autor: František Táborský

Zdroj: Kurzy.cz