IROP aneb dotační chaos na MMR pokračuje

Ani ne týden po odložení vyhlášení výzvy MMR na dotace IROP pro školy se objevila další změna podmínek. Chaos na MMR je tedy zřejmě na pokračování.

Podle očekávání zasáhl Svaz měst a obcí. Snížení limitů z původních 5 až 100 mil. Kč a maximální výši dotace 90% na 5 až 35 mil. Kč a 65% resp. 75% bylo opravdu velkou ránou pro plány mnohých obcí a měst. Bezpochyby by naplnilo sdělení MMR, že se dostane na více žadatelů. Na druhou stranu snížení limitů vyřadilo větší akce. Nově se podařilo uzavřít dohodu, která tuto nepříjemnou situace z části řeší. Nové podmínky jsou stanoveny v mezích 3 až 50 mil. Kč. Další peníze budou pak připraveny prostřednictvím Místních akčních skupin (MAS) nebo Integrovaných územních investic (ITI). Bude to však stačit?

Bez dotací IROP se neobejdeme

Jak již bylo zmiňováno v předchozím článku, dotace IROP často souvisejí právě s požadavky, které na školy kladou ministerstva. Zároveň tato opatření vyplývají z nařízení EU: Součástí modernizací škol jsou třeba povinné bezbariérové přístupy. Samozřejmě že rovné podmínky, tak často vyžadovány i vynucovány ze strany EU, jsou společenskou normou, kterou bychom měli akceptovat všichni. Náklady na stavební úpravy jsou ale značné. Jedná se o výtahy, schodolezy nebo třeba WC pro zdravotně handicapované. Na druhou stranu. Opravdu potřebuje mít každá škola tato opatření? Nebylo by lepší vytvářet podmínky postupně tak, aby se pokrytí takto vybavených škol smysluplně na mapě zaplňovalo? Zároveň třeba podporovat dojíždění handicapovaných do vzdálenější školy.

IROP
IROP – Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Problémy na pokračování

Minulý týden se tedy starostové a ředitelé škol dozvěděli, že jejich plány na modernizace škol mohou v hodit do koše. Spousta z nich vydala pokyny projektantům na opravy projektů. Došlo zřejmě i na redukce vybavení učeben, které jsou součástí modernizace taktéž. Žáci se tedy mohou rozloučit s novými počítačovými učebnami. Učitelé s novými kabinety. Bezpochyby tedy mohlo dojít i zrušení nějakého výtahu pro handicapované.

Pracuje někdo z MMR z výstupy plánování modernizací škol pro dotace IROP?

Nyní je tedy vše jinak. Limity jsou vyšší a možnosti pro získání dotace tedy rostou. Dojde však k rozšíření dostupnosti pro více škol, tak jak to avizuje tisková zpráva ze dne 6.10.2022? Budou opravdu realizovány i větší akce? Zajímavostí je opět sdělení v tiskové zprávě, že i za tuto úpravu směrem k vyšším limitům opět může minulá vláda ANO. To opravdu za vše může Babiš?

Podíval se někdo z MMR na Místní akční plány vzdělávání, které jsou pravidelně aktualizovány? Do těchto plánů musí být totiž každá modernizace školy (ale i školky či jiného vzdělávacího zařízení) zaevidována. A pouhý náhled na několik územních MAPů aktuálně říká, že alokace 3,2 mld. Kč z této dotace IROP uspokojí odhadem asi tak 10% žadatelů.

Čímž se vracíme k již jednou položené otázce. Nebude přece jenom lepší zpracovat plán realizací podle aktuálních a skutečných potřeb? Podle priorit pak začít realizovat nejpotřebnější projekty? Nebo se spokojíme s chaosem na MMR vedeném pirátem Bartošem a nesplněnými sliby? (jkuc)