Kotlíkové dotace v roce 2019 – poprvé bez příspěvku na kotle na tuhá paliva

Výroba tepla pro rezidenční budovy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí skleníkových plynů, kdy ve velkých městech tento podíl činí až 40 % veškerých emisí. Zároveň, účty za teplo jsou významnou položkou rodinných rozpočtů. I proto stát opakovaně nabízí svým občanům možnost pořídit si ekologický zdroj tepla, letos tomu nebude jinak.

Majitelům neekologických kotlů na tuhá paliva se nekompromisně krátí čas

Takzvané kotlíkové dotace vyhlašují jednotlivé kraje České republiky od roku 2015, obyvatelé jejich prostřednictvím získávají prostředky na pořízení nového zdroje tepla, nejčastěji tepelná čerpadla, jež na druhé a třetí příčce „stíhají“ kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle.

Podpora obnovitelných zdrojů energií a ekologických zdrojů tepla všeobecně je součástí energetické koncepce České republiky, jež si klade za cíl snížení emisí skleníkových plynů. Letos poprvé tedy nelze tzv. kotlíkové dotace čerpat na pořízení kotle na tuhá paliva, bez ohledu na jejich ekologickou třídu.

Letos můžete poprvé čerpat bezúročnou půjčku až 200 000

V roce 2019 činí maximální výše dotace od státu 147 500 , zároveň je nově možné získat bezúročnou půjčku ve výši až 200 000 . Zbystřit by měli zejména majitelé nemovitostí vytápěných neekologickými kotly na tuhá paliva, jejichž provoz bude po roce 2022 zcela zakázán!

Na samotný zdroj tepla mohou obyvatelé České republiky získat až 80 % pořizovací ceny, maximálně však 127 500 , kdy nejvyšší částku získají lidé kupující tepelné čerpadlo (u jiných zdrojů tepla je podíl příspěvku na pořizovací ceně nižší).

V případě, že bydlíte v některé z prioritních oblastí, můžete k dotaci získat i bonus ve výši 7 500 (seznam prioritních oblastí najdete na této stránce Operačního programu Životního prostředí).

Výzvu ke kotlíkovým dotacím musí dotčené kraje podat do 30.9.2019, zahájení přijímání žádostí musí začít nejpozději 30.10.2019.

Stát letos poslal krajům k rozdělení 3,125 miliardy a stejně jako v minulých letech, i tentokrát je očekáván obrovský zájem.

Byť do ohlášení výzev zbývá až 5 měsíců, je nejvyšší čas začít si zjišťovat, jaké výhody Vám přinese změna stávajícího zdroje tepla, popřípadě jakou částku lze čerpat v lokalitě, ve které se nachází Vaše nemovitost. Zároveň je nejvyšší čas začít s výběrem dodavatele nového zdroje tepla, který rovněž může nabízet pomoc s vyřízením dotací.

Zdroj: Kurzy.cz