Splasknutí investičních bublin může americkým domácnostem podrazit nohy

Růst cen akcií, nemovitostí a dalších aktiv mimo jiné zvyšuje papírové bohatství lidí. To ale může být problém. Domácnosti totiž mohou mít tendenci žít si nad poměry. Splasknutí bubliny na akciovém či nemovitostním trhu se tak poté může proměnit ve finanční polibek smrti.

Poměr čistého jmění domácností k hrubému domácímu produktu není jen ukazatelem toho, jak se vyvíjí ekonomická situace, ale i toho, jak se vyvíjí situace na akciových, dluhopisových, komoditních, měnových či nemovitostních a dalších trzích. Jde vlastně o valuační ukazatel, který – při srovnání s vývojem HDP – naznačuje, zda jsou aktiva levná, či drahá.

Současné úrovně tohoto ukazatele mnoho důvodů k optimismu nedávají. Poměr čistého jmění amerických domácností k HDP Spojených států totiž naznačuje, že nůžky mezi vývojem ekonomiky a cenami aktiv se rozevírají.

„Když růst bohatství domácností kopíruje růst HDP, je to důkaz toho, že lidé bohatnou organicky. Když se ale tyto dvě křivky začnou oddalovat a bohatství domácností roste rychleji než HDP, je to varovné znamení,“ říká Lance Roberts ze společnosti Real Investment Advice. „Důkazem budiž mimo jiné to, že naposledy se tyto křivky výrazně oddálily na přelomu 20. a 21. století a poté mezi roky 2004 a 2008.“

Další článek: Jak moc (ne)hrozí recese v USA?

Zdroj: Kurzy.cz