Dotace z IROP pro školy způsobily chaos na ministerstvu piráta Bartoše

Dotace jsou pro většinu obcí a měst často jedinou možností, jak vylepšovat stav majetku samospráv a zvelebovat prostředí obyvatelům. Nezřídka jsou pak dotace nutné pro realizaci opatření, které vyplývají z požadavků ministerstev nebo nařízení evropské unie. Dotace z IROP pro školy pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jsou toho typickém příkladem.

Pokud jste se s IROP nesetkali, dost možná si toho jen nevšimli. Jedná se o Integrovaný regionální operační program, přes který se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Popravdě se s výsledky můžete setkat ve svém okolí naprosto běžně. Kupříkladu v předchozím období 2016 – 2020 bylo rozděleno asi 163 mld. Kč a pro období 2021 – 2027 je připraveno asi 118 mld. Kč. Peníze v následujícím období jsou mimo jiné určený na podporu regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol. A právě příprava na podávání dotačních žádostí pro školy způsobila zmatky.

Náročný proces přípravy dotace

V médiích je zřejmě nejznámější poskytnutá (ale taky už vrácená) dotace na Čapí hnízdo v Olbramovicích, která je spojená s Andrejem Babišem. Dotace je však pouhou částí ze skládačky, kterou ve výsledku tvoří výsledek v podobě budovy, silnice apod. V prvé řadě je potřeba nápad, často volební slib samospráv, uvést do života. Zpracovat projektovou dokumentaci, sehnat spoustu povolení a vyjádření. Spolu s tím souvisí i zajištění finančních prostředků a zde již přichází na řadu dotace.

Samotným podáním dotace práce nekončí. Kromě samotné realizace záměru, jehož výsledkem je třeba rekonstrukce školy, je potřeba směrem k poskytovateli dotace vykázat a doložit, že dotace byla použita opravdu na to, na co byla určena. Velmi často se kontroluje třeba i 10 let tzv. udržitelnost a tedy sledování účelu poskytnutí dotace v čase. Samotný proces zpracování podkladů pro dotaci (často i odborné studie), podání dotace, dokladování poskytovateli, vyúčtování i udržitelnost je poměrně časově náročný proces. Proto si samosprávy najímají externí firmy (dotační agentury), které tyto činnost za úplatu zajišťují.

Podmínky dotace jsou součástí programů

Poskytovatelé dotací zveřejňují s předstihem tzv. dotační programy. Zpravidla obsahují finanční rámce, podmínky, účely vynakládání dotací. Zkrátka popis všeho, na co by dotace mohla být a za jakých podmínek využita. Vše je pak zpřesněno tzv. dotační výzvou, kde je už konkretizace uvedeného a to včetně termínů podání dotačních žádostí.

Každý žadatel tak předem ví, jestli jeho záměr spadá do toho či ono dotačního programu. Samozřejmě, že pak může projektovou dokumentaci upravovat tak, aby právě v tomto dotačním programu měl šanci uspět.

Na co se žadatel nemůže předem připravit je to třeba to, že výzva bude vyhlášena v režimu „do vyčerpání alokace“, což znamená „kdo dřív podá, ten to získá“.

Dotace IROP

Když slíbené neplatí

Základním problémem u IROP pro školy se stalo to, že obcích a školám byl přislíben rámec až 100 mil. Kč na jednu modernizaci. Zároveň jim byla slibována 90% dotace. Není divu, že se obce při přípravě projektů zahrnujících povinné podmínky pro výuku, bezbariérovost a komplexní modernizace nezřídka blížily horní hranici dotace.

Po oznámení, že podání žádostí pro školy bude 30.9.2022 rostla nervozita. Nikdo neznal přesně podmínky, pouze z předchozích výzev na knihovny nebo školky se dalo usuzovat, co vše bude potřeba. Následně z kuloárů, a zřejmě i z přípravných skupin při MMR, v průběhu záři prosakovaly informace, že dotace s parametry 90% nákladů a výše 100 mil. Kč taková nebude. Což vzbudilo značnou nevoli u samospráv, protože často měsíce či roky práce mohly hodit do koše. Termín podání se blížil, dotazy na MMR se jen sypaly a tak MMR muselo z pravdou ven. V tiskové zprávě 26.9.2022 zveřejnilo informaci, že limit bude 5 až 35 mil. Kč a podpora 65% resp. 75%! Pikantní informací ve zprávě pak bylo, že za to může předchozí vláda ANO, což je od ministra Bartoše podpásový úder, jelikož takto podmínky upravilo právě jím řízené ministerstvo.

Chaos v dotacích pokračuje

Po zveřejnění této tiskové zprávy se už ozval i Svaz obcí a měst a žádal vysvětlení. Vzápětí následovalo posunutí termínu pro spuštění příjmu dotačních žádostí a to až na 1.11.2022. Otázkou je, jestli se dají vůbec projekty za 100 mil. Kč jednoduše změnit na akce do 35 mil. Kč. Protože žádná obec ani město zřejmě nebude chtít zničit pokladnu samosprávy. Dofinancovat desítky miliónů Kč z běžných příjmů je často nemožné. Když k tomu dodáme, že většina modernizací se ve školách provádí právě kvůli různým nařízením ze strany EU a potažmo jednotlivých ministerstev, tak obce přes pochopení nutnosti některých změn si prostě na svá bedra toto financování ani vzít nemohou. (jkuc)