Piráti ve vrcholné politice? Oprávněné obavy!

Ve vrcholící volební kampani se podíváme na hnutí Piráti, kteří se sami označují za liberální stranu. Jestliže rozumný člověk dokáže pochopit historické souvislosti a podhoubí pro vznik pirátské strany v ČR, tak na definici fungování socialistických a komunistickým systémů můžeme pochopit i fakt, že se jedná o politickou stranu s rudou vlajkou. Navazujeme na předchozí článek s tématikou Pirátů

Již v polovině 19. století rozebral italský filozof a kněz Antonio Rosmini Serbati (*1797 +1855) fungování socialistických a komunistických systémů. Nyní si tyto základní teze srovnáme s aktivitami Pirátů.

Všichni musí být zajedno, všichni musí mít stejné názory

Samotní Piráti sice mají “demokratické” uspořádání, ale směrem k okolní veřejnosti vystupují tak, jako by existovala pouze jedna a to oficiální pravda. Toto je vidět třeba na prosazování jim vhodných členů do Rady ČT, jakožto hlásné trouby hlavního vládního trendu, bez zohlednění odlišných názorů. Až příliš často lze slyšet z úst Pirátů názory, které jsou jediné správné a které často neoprávněné zesměšňují názory jiných.

Hlavním úkolem bude „zaopatřit každého obyvatele planety Země”

Tento úkol ale vyžaduje nově rozdělit veškeré bohatství země. Proto je zde vidět aktivita Pirátů vzhledem k přerozdělování zdrojů určitým sociálním skupinám bez ohledu na to, jakým způsobem se podílí na budování systému. Dále je to vidět na dřívějších názorech k přijímání migrantů, zdaňování nadměrných bytů (dnes již účelově revidovaných) nebo hlasování proti zrušení superhrubé mzdy nebo návrh na zrušení daňového osvobození při prodeji cenných papírů, což vše obecně slouží ke shromažďování prostředků pro jejich přerozdělování.

Cílem je absolutní moc nad všemi věcmi i osobami 

Zde sice na oko narážíme na pirátskou filozofii posílení soukromí, ale tato myšlenka vzala rychle za své díky podpoře Pirátů se zavedením EU covidpass při hlasování na půdě europarlamentu, která je naopak výrazným zásahem do soukromí každého člověka. Zejména to stále platí pro hlavní nápad zrušit autorská práva (doslova pro blaho všech).

Nová vlajka Pirátů
Nová vlajka Pirátů

Nebude zde žádná spravedlivá konkurence, všechno bude muset být pod diktátem vlády

Zde je nutno porovnat s tím, jakým způsobem se již ubírá politika EU vůči samostatnosti členských států.  Povinná implementace nařízení EU do zákonů členských zemí, peskování i pokutování členů EU a pokřivení konkurenčního prostředí nespravedlivými evropskými dotacemi a to vše za vehementní podpory právě Pirátů na půdě europarlamentu.

Nebude možné, aby se lidé vzájemně sdružovali ve svobodě, neboť budou obráni o svá základní práva

Srovnejte s hlasováním o lock downu v říjnu 2020, kdy byli Piráti pro. Piráti taktéž schvalovali zavádění totalitních praktik při policejních zásazích proti demonstrantům protestujícím proti rouškám, proti lock down atd. Na této praktice je vidět, že v době jakékoli krize nebudou Piráti váhat vystupovat proti občanům ČR.

Další důkazy o výrazné levicové orientaci Pirátů

Čeští Piráti jsou součástí mezinárodní Pirátské internacionály. Samotné členství v jiném subjektu není samozřejmě problém. Tím je odkaz v názvu hnutí a to na komunistickou internacionálu z roku 1919. Tímto odkazem se tedy samotné hnutí pirátů hlásí ke komunistickému režimu. O aktivitě Pirátů v této organizaci svědčí fakt, že členové předsednictva byli např. J. Michálek, M. Kolaja, V. Pikal nebo M. Peksa. Ale tím to zdaleka nekončí.

Piráti jsou členy celoevropského levicového hnutí DiEM25 (prominentním zástupcem je M. Peksa), k němuž se hlásí třeba řecká radikální levicová SYRIZA. Samotní Piráti mají ve své středu i další zaryté marxisty, např. známého R. Holodňáka. 

Když si základní myšlenky filozofa Serbatiho a členství v levicových organizacích srovnáte s aktivitami Pirátů v ČR, máme zde novodobou komunistickou stranu. Přidejte si k tomu sympatie k anarchistickým názorům Antifa, kam ovšem můžeme směle zařadit i podporu polygamie a rázem tu není žádná liberální strana, ale strana ryze komunistická. 

Díky integrovaným moderním trendům jsou tedy nade vší pochybnosti Piráti stranou neokomunistickou. Už jste konečně prozřeli?