Kauza H-System – kam se poděl zdravý rozum?

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování 60 rodin z Horoměřic, jelikož si postavili své byty na pozemcích developera H-System, které jim nepatří, vyvolalo rozporuplné reakce od vzteku až po slzy. Jak to tak ve sporných případech bývá, právní zástupci všech zúčastněných stran hájí práva svých klientů. Kam se však poděl zdravý selský rozum? Jak je třeba možné, že stavební úřad povolil stavbu bytů, když soud shledal, že pozemky jsou užívané neoprávněně? A co kolaudace …

Co se tedy před lety stalo?

Developer H-System v čele s Petrem Smetkou a jeho společníky vybral peníze od 1000 zájemců o byty, ale zapomněl jaksi něco postavit. Další peníze získal formou úvěrů z bank. Téměř dvě miliardy zmizely kdo ví kde. Za své činy dostal 12 let za mřížemi a nyní splácí ze svého platu způsobenou škodu. V průběhu let se poškození spojili do několika subjektů, aby lépe hájili své společné zájmy. Část za pozemky a výstavbu zaplatili znovu a bydlí, to je třeba případ SBD Svatopluk. Ostatní, například sdružení Maják, začali svůj boj o majetek.

Ani 20 let soudních tahanic tuto kauzu neobjasnilo

Nejpodivnější na celé kauze je to, že ani soudy nebo police nebyly schopny objasnit, kam se poděly peníze. Smetka a jeho společníci je údajně používali na další své projekty, jako byla třeba loterie. Šetřením bylo zjištěno, že mezi různými bankami a H-System a dalšími firmami byly v hotovosti přenášeny miliónové částky. Účetnictví firem zmizelo. Tuneláři byli amnestováni prezidentem Klausem. Nikdo nic neví, na nic si nepamatuje a nebo o tom ví to, že vlastně nic neví. Klasický český tunel, jakých se koncem devadesátých let událo spoustu.

h-system tunel
Výsledek několika let podnikání firmy H-Systém. Doslova „slušná práce“ za kterou by nemusel stydět ani Al Capone | foto: super-trefa.cz

Zaplatili dvakrát a ještě mají platit potřetí?

Členové družstva Svatopluk se nyní ocitli v nezávidění hodné situaci. Postavili údajně své byty na pozemcích bez platných smluv. Tím prý vlastně pozemky znehodnotili. Hodnota těchto pozemků i bytů je za tu dobu 4 krát vyšší. Ostatní věřitelé a sdružení Maják tedy požadují, aby se svých bytů vzdali a pozemky s byty byly převedeny zpět na konkurzního správce. Ostatně takto to (ne)šťatnými obyvatelům nařídil i Nejvyšší soud a jim nezbývá než se obrátit ještě na Ústavní soud.

Vystěhování je prý nejlepší z těch horších postupů

Je celkem pochopitelné, že konkurzní správce Josef Monsport musí dodržovat zákony a to tak, aby byly hájeny zájmy všech věřitelů. Proto je nyní propírán ze všech stran a dokonce se přišlo i na to, že údajně vlastní majetek v Tichomoří v hodnotě asi 100 mil. amerických dolarů. Soudy se naopak evidentně zaobíraly pouze věcnou stránkou věci. Zhodnotily postupy a případné porušení práva a vynesly nemilosrdný verdikt, který je podle vyjádření soudce NS Zdeňka Krčmáře to lepší řešení.

Spousta otázek nezodpovězena

Když se oprostíme od věcné stránky věci, zůstává obyčejný lidský pohled a selský rozum. Zde se pak nutně objevují další otazníky.

Povolení stavby bytů – jestliže výstavba bytů na pozemcích probíhala bez platných smluv, jak je možné, že příslušný stavební úřad výstavbu vůbec povolil?

Kolaudace bytů – jestliže byla výstavba bytů dokončena a opět na základě neplatných smluv, jak je možné, že byly byty zkolaudovány? Neměly by příslušné úřady nahradit škodu, kterou tím způsobily?

Nesprávný postup – původní konkurzní správce H-System Karel Kudláček souhlasil s dostavbou bytů v Horoměřicích, avšak následně soud jeho postup zamítl jako nesprávný a funkce ho zbavil. Neměl by správce uhradit způsobenou škodu?

Další tunelování – v průběhu let prý došlo k dalšímu částečnému tunelování zbylého majetku, když byl některý majetek prodán pod cenou a to s posvěcením věřitelského výboru. Proč už tento majetek není zpět součástí konkurzní podstaty?

Zaplatí potřetí – jestliže si uživatelé bytů zaplatili své bydlení už 2 krát, je správné po nich chtít prodat byty postavené svépomocí, když je nyní jejich hodnota 4 krát vyšší? Řešením možná je, že by se prodaly byty za aktuální tržní cenu, od nich by se odečetly náklady na výstavbu a původní vklad do H-systému, avšak těžko si za zbylé peníze dnešní uživatelé pořídí byty nové.

Jak je patrno, v průběhu let se objevily další spekulace a nejasnosti, které celou kauzu ještě více zamotávají. Jediným správným řešením však bude o celé situaci se všemi znovu jednat.

Věřme, že se najde řešení vyhovující všem zúčastněným. (jku)