Pandemie koronaviru covid-19 je pandemií očkovaných!

Odvážné tvrzení možná zaskočí, ale zveřejňovaná čísla o šíření covid-19 i informace toto neotřesitelně potvrzují. Bohužel to zatím nepochopila ani současná vláda v demisi, ani nastupující vláda koalic a bohužel až na výjimky ani vlády v okolních zemích. Naštěstí to chápe stále větší část odborné veřejnosti a ozývá se stále více hlasů, že to ani žádná pandemie není.

V posledních týdnech a hlavně dnech se rozpoutala doslova bitva mezi ortodoxními očkovanými (zkráceně hanlivě též vaxíky) a ortodoxními neočkovanými (antivaxíky). Mezi nimi stojí velká část neočkovaných, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a větší část těch, kteří se pro to svobodně rozhodli. Další částí je očkovaný dav, který podlehl slibované iluzi ochrany vlastního zdraví. Část očkovaných, a dost možná je to většina, se dala dobrovolně očkovat pouze kvůli usnadnění života. Každá ze skupin pro své rozhodnutí měla své důvody. Zejména antivaxíci nemají důvěru ve vakcíny proti covid-19 z různých důvodů.

Zastrašování ohromnými čísly pozitivních i hospitalizovaných

Nátlak vládních činitelů a samozřejmě i vaxíků je činěn zejména prostřednictvím zveřejňovaných čísel o pozitivně testovaných, hospitalizovaných a nemocných v nemocnicích na JIP. Čísla na první pohled dávají za pravdu názoru, že „toto je pandemie neočkovaných“. Na zveřejněných číslech tvoří velký díl právě neočkovaní a to kolem 70%. Co však tato tabulka neříká, je číslo bezpříznakových pozitivních antivaxíků. Tedy lidi v podstatě zdravých. Z velké části se testuje ve školách nebo v zaměstnání, takže velkou část tvoří mladší ročníky a nebo dokonce mládež, kteří podle čísel uváděných prof. Beranem tvoří asi 95% pozitivních testů. U této skupiny přitom platí, že onemocnění snáší velmi dobře a často bezpříznakově.

V nemocnicích totiž končí právě lidé starších ročníků. Zde se čísla již mění a to přibližným poměr 2 očkovaní ku 3 neočkovaným. S těžkým průběhem pak končí na JIP opět více neočkovaných a to kolem 70%. Zastánci očkování proti covid-19 pravdivě argumentují, že díky většímu podílu očkovaných v celkovém počtu obyvatel je podíl antivaxíků v nemocnicích vyšší a že očkování tedy pomáhá. Je to však správný názor? Bohužel není a to hned z několika důvodů.

Zdroj: Novinky.cz

Je to manipulace! Čísla nevykazují známky pandemie a očkování nefunguje.

Česko má několikaměsíční zpoždění vývoje reálného stavu oproti státům jako je Izrael, Velká Británie, Švédsko a nebo třeba Nový Zéland. V těchto státech je přitom proočkovanost daleko vyšší a přesto se potýkají s pandemií taky. Kde je chyba? Oprávněně se musíme ptát, proč tomu tak je. Odpověď je přitom jednoduchá a máme ji přímo před očima. Řekněme hypoteticky, že bude proočkovanost 100% a budou platit stávající podmínky opatření proti šíření covid-19. Budeme mít počet pozitivně testovaných nižší? Rozhodně ano.

  1. V Česku podobně jako v okolních státech nejsou aktuálně očkovaní preventivně testovaní a tvoří menší část pozitivně testovaných.
  2. V případě příznaků nemoci projde nemocný očkovaný testem podobně jako nyní, ale rozhodně nezvýší celkový počet.

Další otázkou, kterou si musíme položit, jestli bude počet hospitalizovaných nižší. S největší pravděpodobností o něco ano. Proč?

  1. Hospitalizovaní jsou převážně očkovaní senioři a při 100% vakcinaci jejich počet vzroste.
  2. Hospitalizovaných neočkovaných zdravých je minimum a většina jsou ti, kteří mají nějakou komorbiditu. S největší pravděpodobností se kvůli 100% proočkovanosti číslo hospitalizací sníží.

Poslední otázkou u hospitalizovaných při 100% proočkovanosti je, kolik bude lidí na JIP. Počet bude zřejmě o něco nižší nebo stejný. Proč?

  1. Už nyní leží na JIP většina seniorů a nebo pacientů s komorbiditami. Očkování v tomto případě sice pomáhá, ale toto číslo už významně nemůže snížit.
  2. Toto číslo může snížit pouze vakcína upravená, chcete-li vybavená ochranou proti mutacím, pro daný rok a nebo jiné druhy léků, které se teprve vyvíjí.

Máme to potvrzeno. Účinnost vakcín v čase velmi klesá!

Když do úvah vložíte další fakta, myšlenka o epidemii očkovaných je určitě správná. Ve studii vzniklé v Kalifornii a Texasu získali dosavadním průběhu pandemie v USA data od asi 780 000 veteránů. V prvé řadě z ní vyplynulo, že asi 300 000 se očkovat nenechalo. Zbytek téměř 500 000 pak představuje poměrně zajímavý vzorek, aby se ze studie daly vyvodit následující závěry.

  1. U vakcín byl zjištěn pokles ochrany již během několika měsíců. Z původní přibližně 87% ochrany totiž poklesla po 6 měsících u vakcíny proti covid-19 od Johnson & Johnson na neuvěřitelných 13%!!!
  2. Jelikož se jednalo zejména o veterány, šlo 6x častěji o muže než ženy, Téměř polovina z nich byla starší 65 let, pouhá pětina se pohybovala ve věku pod 50 let. Což ovšem zároveň poukazuje na to, že u starších lidí je imunitní odezva daleko slabší než u mladších a vysvětluje se tím stálý přísun do skupiny hospitalizovaných.
  3. Obecný závěr je ten, současné vakcíny tedy dostatečně nechrání a je potřeba je inovovat.
Zdroj: Aktuálně.cz

Odborníci varuji: Už nás konečně poslouchejte! Není to pandemie!

Zajímavá fakta a názory ovšem neuslyšíte z mainstreamových medií. Neočkovaní jsou často osočování, že věří dezinformacím. Připusťme na chvíli, že některé argumenty jsou přitažené za vlasy. Antivaxíci často říkají, že nechtějí žádný čip, jedná se o mezinárodní spiknutí, vakcína způsobuje neplodnost atd. Na druhou stranu existují faktické údaje o nežádoucích nebo zatím dostatečně neověřených účincích těchto vakcín a tyto připouští celá řada odborné veřejnosti, kde můžeme zmínit třeba prof. Jaroslava Turánka a nebo třeba prof. Karla Drbala, který ostatně prohlásil, že současná situace ani pandemie není.

Pak zde máme další část odborné veřejnosti, kterou třeba zastupuje prof. Jiří Beran, vakcinolog a epidemiolog. Tento dlouhodobě prosazuje vakcinaci proti covid-19 pouze u seniorů a ohrožených skupin. Zároveň nabádá ke střízlivým opatřením, protože z hlediska nemoci podobné chřipce, není potřeba žádných plošných zákazů nebo příkazů. Obdobně se již vyjadřuje biochemik Dr. Zdeněk Hostomský a přibývají další. Prof. Beran dokonce říká, že zemřelých při minulé vlně mohlo být daleko méně, pokud by se indikoval správný lékařský postup a to včetně včasné léčby monoklonální látkami. Co se týče léčby, obdobně se vyjadřuje třeba prof. Vojtěch Thon.

Riziko je vyšší u očkovaných, kteří nejsou nijak omezováni!

Nová studie z Velké Británie, zveřejněná v prestižním časopise The Lancet, by měla konečně všem otevřít oči. Z této studie totiž jasně vyplývá, že 25% očkovaných se může nakazit od infikovaného člena domácnosti! U neočkovaného je to o něco vyšší číslo 38%. Obdobně se tomu tedy může stát v zaměstnání, v restauracích, koncertech a tedy při jakékoliv hromadné akci. Jestliže nejsou tedy očkovaní vyňati a nebo při jejich testování nebo karanténních opatření neuplatňujeme už tak velmi zvláštní pravidla a doslova volná pravidla, jsou tedy mocnou silou v šíření nemoci covid-19. Ostatně toto pochopily státy jako V. Brítánie a Švédsko, které opatření uvolnily. Naopak Nizozemí s asi 85% proočkovaností zvažuje lock-down všem bez výjimky, což svědčí o tom, že nákaza se šíří i mezi očkovanými.

Jestliže si tedy dáme pět a pět dohromady. Máme tu epidemiologická pravidla, která jsou diskriminující a zjevně nefungující. K dispozici máme vakcíny se stále klesající účinností. Je zde volný pohyb očkovaných bez omezení. Šíření covid-19 mezi očkovanými je prokazatelné. Máme zde predikci stavu, co by se dělo při 100% proočkovanosti. Jediným logickým závěrem je, že neočkovaní jsou neoprávněně označování za viníky této tzv. pandemie a současně to je pandemie očkovaných. (jkuc)