Může za to ministr Bartoš? Kolaps dotačního programu!

Vypadá to, že pro Ministerstvo pro místní rozvoj , které řídí pirát Ivan Bartoš, se dotační program IROP pro základní školy stává noční můrou.

Po předchozích problémech s nastavením základních parametrů, které se týkaly limitů pro čerpání dotace, došlo nakonec ke kolapsu systému ISKP. Systém nevydržel nápor žadatelů a podání jediné žádosti nezřídka trvalo i hodiny. Celkem dobrý výsledek na to, že Ivan Bartoš je zároveň zmocněncem pro digitalizaci státní správy.

Dotační chaos ministra Bartoše

V předchozím článcích jsem uváděl některá fakta, která souvisí s dotačním programem IROP pro školy. Už samotný proces přípravy stavebního projektu je náročný. Od projektové dokumentace po stavební povolení. Tento proces zároveň ovlivňují i podmínky dotačního programu. Často jsou totiž podobné projekty připravovány právě pro speciální dotační programy. Tyto zároveň stanovují pravidla na co je lze využít.

Jestliže pak tato pravidla, u dotací zpravidla program, jsou provázeny sděleními a deklaracemi např. o finančních rámcích a procentní výše možné dotace, pak se toto stává jakousi normou, kterou se pak žadatelé o dotaci řídí. Úniky informací z MMR ještě před vyhlášením podmínek před původním termínem 30.9.2022 způsobily zděšení obcí. Část z nich se totiž se svými záměry mohla rozloučit. Na popud Svazů měst a obcí však došlo k jednání s MMR a podmínky byly nakonec upraveny, což jsem popisoval zde. Problémy však neskončily.

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš (Piráti)

Kolaps systému ISKP pro zadávání dotací

Přes poměrně krátkou dobu po překotných úpravách, které způsobilo chaotické řízení ministra Bartoše, se města i obce ve spolupráci s dotačními agenturami připravily. U podání žádostí totiž rozhoduje i čas podání a samozřejmě i kvalita. V okamžiku kdy byl 1.11.2022 ve 14 hod systém spuštěn, bylo po pár minutách jasné, že systém bude zahlcen. Poměrně velké datové přílohy, často povinné projektové dokumentace o velikosti stovek MB bylo problém ukládat. Systém kolaboval.

Bartoš a jeho ministerstvo reaguje podivně

Večer po 19 hodině se zpracovatelům objevila omluva za obtíže. Systém je prostě přetížený. MMR zveřejnilo následujícího dne 2.11.2022 tiskovou zprávu , že příjem žádostí bude vyhlášen znovu, protože systém kolaboval.

V tiskové zprávě je možno se dočíst, že se velký zájem dal očekávat. Jestliže toto bylo očekávané, což jsem zmiňoval v předchozím článku kvůli velkému množství plánových modernizací dle Místních akčních plánů, tak proč došlo k podcenění kapacit. Celkem snadno se totiž dalo spočítat, že každá škola uvedená v plánech bude chtít modernizaci realizovat. Tento fakt svědčí o zjevném selhání ministra Bartoše. Smutné na to je, že Ivan Bartoš je zároveň zmocněncem pro digitalizaci státní správy. Co asi můžeme očekávat, když se tohoto důležitého kroku ujme právě pirátské osazenstvo, které nebylo schopno zvládnout pár stovek žádosti do IROP

Bude mít opakovaný příjem žádostí pro Bartoše nějakou dohru?

Svaz měst a obcí, ale i dotační agentury už oznámily svoji nespokojenost. Zejména agentury totiž svoji práci vykonaly a budou ji chtít po městech a obcích zaplatit. Což zároveň znamená, že podání v rámci opakovaného příjmu žádostí budou samosprávy platit znovu. Kdo zaplatí odhadem milióny Kč za tato nová podání? Ponese za to někdo odpovědnost?

Druhým problémovým místem je pořadí žádostí při podávání ze dne 1.11.2022. Jestliže se totiž stane, že obec či město při opakovaném podávání bude v pořadí hůře umístěna než původně, už se některé samosprávy nechaly slyšet, že tento neúspěch budou chtít řešit soudními spory s MMR.

MMR v případě dotací IROP pro školy šlo cestou trnitou a krutě na ni doplatilo. Nejde jen o ministra Bartoše, ale celý tým kolem IROP. Tito by měli rezignovat a připravit se úhradu škod, kterou svoji nekompetentností způsobili. Smutné na tom je, že toto jako obvykle odnesou ti, kteří za to nemohou. V tomto případě samosprávy měst a obcí a jejich obyvatele. (jkuc)