Tvrdá patření proti covid-19 směřují ke kolektivní imunitě

Aktuální opatření proti šíření nového koronaviru covid-19 SARS-CoV-2 (zkráceně též C19) nejsou po chuti velké části obyvatel napříč celým světem. Víme opravdu všechno a nebo se zde na pozadí této tzv. pandemie děje něco podivného?

Na celkovém průběhu je znát pozitivní výsledek vakcinace novými typy vakcín. Na počtech hospitalizovaných je vidět, že v celkovém počtu vážně nemocných jsou totiž zejména očkovaní lidé seniorních skupin a pak o něco mladší ročníky neočkovaných. Zároveň má drtivá většina hospitalizovaných i další nemoci – komorbidity. Na druhou stranu je pro mnohé pořád číslo očkovaných hospitalizovaných vysoké. Velká část odborníků se aktuálně přiklání k názoru, že ani opakovaná vakcinace stejným typem vakcín není spásou. Farmaceutické firmy musí bezpochyby přijít s vakcínami, které budou lépe reagovat na mutující koronavirus C19.

Chrání vakcíny proti covid-19 nebo je to nutné zlo?

Prof. Beran toto dokonce přirovnává stavu, kdy se proti obyčejné chřipce očkuje vakcínami, u nichž se předpokládá, že právě tento chřipkový kmen bude v letošním roce převládat, ale tu jistotu nemáme. Dalším problémem mohou být reakce organismu, který po aplikaci mRNA vakcíny proti covid-19 může ztrácet schopnost tvorby vlastní imunity. Obecně musíme konstatovat, že přestože mají vakcíny proti covid-19 podmínečné schválení, nemají za sebou všechny požadované klinické testy. Část z nich dokončí v roce 2023 a ty dlouhodobé až později, často kolem r. 2027. Z dostupných materiálů vyplývá, že chybí dokončené studie o kontraindikacích s různými chorobami. Proto se třeba po aplikaci vakcíny AstraZeneca objevily těžké nežádoucí formy trombóz. U další skupiny mRNA vakcín se pak u mladých lidí do 25 let objevuje zánět srdečního svalu. Často se uvádí, že riziko tohoto zánětu je 6x vyšší než případná hospitalizace v nemocnici. Výčet možných hlášení nežádoucích účinků průběžně shromažďují na SÚKL.

Zdroj: REUTERS/Dado Ruvic

Část odborníků často zmiňuje, že mRNA vakcína a její spike-protein může z dlouhodobého hlediska způsobit větší zdravotní komplikace. Spočívají v nežádoucím hromadění tohoto spike-proteinu např. ve vaječnících, přičemž není známo, jaký toto může mít vliv na budoucí matky dětí nebo vůbec následující generaci. Viz. o pár řádků výše nedokončené dlouhodobé klinické studie. Často se uvádí, že nutné přídavné nosné látky putují tělem, kde pak právě způsobují mozkové mrtvice a další komplikace jaterní, srdeční, střevní a to včetně vážných psychóz. Vakcíny jsou doposud podmíněně schvalovány a to přestože např. EMA (Evropská léková agentura) v podmínkách pro schvalování vakcín má uvedenu povinnou účinnost vakcín alespoň 50%. U současných vakcín to je ale v průměru asi 37%!!! Přesto vakcíny EMA podmínečně schvaluje s tím, že společenská pozitiva převažují nad nežádoucími účinky. Proč tomu tak je?

Sci-fi, dezinformace, lži? Máme důkazy o uměle vyvolané pandemii covid-19?

Po nedlouhém pátrání najdete zajímavé informace o možném pozadí současné pandemie C19. V některých případech se nejedná o přímé důkazy, ale jakési indicie a nitky vedoucí často neuvěřitelným směrem. Ostatně podobné nepřímé důkazy a indicie použila policie také v případě ruských špiónů v kauze Vrbětice. Zdroje často zmiňují napojení B. Gatese na korporaci BlackRock propojenou s Institutem virologie v čínském Wu-chanu. Byl to právě B.Gates, který varoval před pandemií již v roce 2018. Je opravdu náhoda, že prakticky o rok později se tak stalo? Mezinárodní vyšetřovací komise na možnou příčinu úniku viru z této laboratoře nepřišla, nicméně nezveřejněné uniklé materiály komise uvádějí, že v době kontroly žádní netopýři v tomto institutu nejsou. Celkem podivné u instituce zabývající se netopýřími viry, ne?

Investiční korporace BlackRock, Inc. je v podstatě stínovou bankou držící obrovská aktiva v řádech stovek miliard USD. Často ji nejen v USA označují za společnosti nebezpečnou firmu, která spravuje toxická aktiva (aktiva z šedé ekonomiky nebo dokonce nezákonné činnosti) a ovlivňuje dění v celosvětové ekonomice i společnosti. U tak silné a vlivné firmy zřejmě nelze vyloučit možnost ovlivnit politické dění ve světě a vyvolat pandemii s cílem navýšit aktiva přes zisky z farmaceutických a medicínských firem nebo odkupem kvůli pandemii krachujících společností. A nebo dokonce, a to je často oblíbenou tezí na hranici sci-fi, společností snažící se o nový světový řád.

Za poměrně zajímavou je nová informace o obvinění Dr. Fauciho (předseda Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci v USA), který věděl o výzkumu koronaviru ve Wu-chanu. Přičemž před senátní komisí o tomto lhal. V USA totiž už před lety zakázali vývoj umělých mutací virů a i proto byl tento výzkum přesunut a financován ve Wu-chanu.

Máme tedy cíl – B.Gates varuje před pandemií. Máme možnost vypustit virus – ústav ve Wu-chanu. A zároveň máme možnost léčby – velmi rychlá reakce farmaceutických firem, které prakticky během půl roku vytvořily „funkční“ vakcínu. Kruh je tedy uzavřen. Všechny tyto důkazy nebo indicie totiž ukazují na to, že to opravdu může být cílená akce k destabilizaci celosvětového řádu.

Skutečné odborné názory se různí. Ale který názor na léčbu covid-19 je ten správný?

Aby toho nebylo málo, můžeme se podívat na hlavní proud názorů řešení celé krize. Ponechme stranou konkrétní politické zájmy. Ty jsou prakticky stejné ve všech zemích a více či méně směřují k cílenému potlačování základních práv a svobod v zájmu ochrany zdraví. Medicínští odborníci v hlavním proudu téměř jedním hlasem schvalují plošnou vakcinaci a dokonce nejlépe povinnou. Část těchto odborníků zdatně pochopila hlavní směr a bez rozpaků zakládá firmy na distribuci zdravotního materiálu a nebo s nimi nějak spolupracuje nebo na nich nějak participuje. Kromě prof. Konvaliny nebo prof. Prymuly je tu velká část odborníků napojených na státem financované instituce a různé granty. V jednom zajímavém rozhovoru s psycholožkou Katy Pracher-Hilander tato přitom zmiňuje kromě dalších důležitých informací i to, že mnozí odborníci jsou postiženi svým egem a pocitem vševědoucícho nadčlověka rozhodujícím o lidském zdraví a tedy i ztrátě soudnosti.

Podobný proud je samozřejmě vidět téměř všude ve světě a otázkou by mělo být „proč“? Dr. Pekovou po zveřejnění svého názoru o uměle vytvořeném covid-19 doslova umlčí. Prof. Turánek bez rozpaků prohlásí, že nechápe své kolegy z oboru, kteří nevidí potenciální možnost nežádoucích účinků experimentální vakcíny proti C19. Neberou se v potaz ani různé studie, které na datech ukazují na nově vznikající zdravotní problémy při dlouhodobém nesprávném používání roušek a respirátorů. Tam patří respirační obtíže, záněty zubů, problém srdečního oběhu, ale i psychické problémy. V názorech hlavního proudu se tato fakta z nějakého důvodu neustále potlačují. Proč?

Zavřít neočkované do izolace nebo nařídit povinné očkování?

Jakmile se objevily první zmínky o tom, že podzimní vlna covid-19 je pandemií neočkovaných, tito se samozřejmě začali bránit. Otázku pozitivního vlivu vakcín jsme si zmínili v úvodu. Slovy klasika se ptám: „Bude to ale stačit?“ Evidentně ne a to hned z několika důvodů.

  • Vakcíny nebrání samotnému přenosu mezi lidmi, pouze tuto možnost snižují.
  • Bývalý ministr Blatný v březnu 2021 prohlásil, že vakcíny budou chránit proti přenosu a nemoci samotné. Jestliže aktuálně víme, že přenosu nemoci to nebrání a hospitalizujeme pořád velké množství očkovaných, je to zřejmé selhání vakcín jako celku. Tudíž se nyní vakcíny propagují pouze jako ochrana očkovaného. Pokud chrání pouze očkovaného, proč bychom měli neočkované nějak omezovat?
  • Opatření jako covidpass nebo prokazování se očkovacím certifikátem nebo negativním PCR/antigenním testem nemohou fungovat, jelikož je jednoduše lze zneužít. Popřípadě v zájmu zachování vlastních základních potřeb – doslova příjmu pro sebe a svou rodinu – nejsou tyto doklady při návštěvě podniků vyžadovány. Bezpochyby zde platí i mezi antivaxiky oblíbené využití současné právní úpravy nesdělovat údaje o svém zdravotním stavu apod.
  • Opatření karantény nemohou fungovat jednoduše i z důvodu existence početně zajímavé skupiny očkovaných i neočkovaných, kteří nemají žádné příznaky nemoci a přesto ji mohou šířit.
  • Nastavení karanténních opatření nejsou vůbec správná. Člověk s příznaky totiž čeká na PCR test několik dnů a zbytek rodiny přitom může chodit do školy nebo práce a jako prozatím nepříznakoví mohou šířit dál.
  • Očkovaní spoléhají na svoji ochranu, ale s lehkou rýmou nebo kašlem (potenciální příznaky C19) klidně volně chodí všude a jsou opět potenciálním zdrojem nákazy.
  • Opatření pro MHD, návštěvy uzavřených budov, nákupní center atd. s povinností nosit roušky taky nemohou fungovat. Koronavirus se šíří dotykem (třeba zboží, madlo sedadla nebo nákupního vozíku …), vzduchem přes sliznice oka. Samozřejmě vdechováním, když si respirátor sundáte v obchodě nebo restauraci, abyste se napili vody nebo najedli.
  • Neočkované bezpříznakové opakovaně nutíme ke zbytečnému a celospolečensky drahému testování a přitom příznakové očkované dobrovolně pouze pokud jsou oni sami zodpovědní.
  • Některá opatření jsou až tak absurdní, že očkovaný student s příznaky covid-19 zůstane v karanténě, neočkovaní studenti skončí v karanténě, ale (zatím) bezpříznakově očkovaní nadále školu navštěvují.

Z výše uvedených příkladů je evidentní, že veškerá opatření přispívají jen a pouze ke snížení rizik. To je samozřejmě v pořádku. Ale i kdyby byli všichni neočkovaní zavření doma, epidemie se bude šířit dále. Sice méně, ale bude. Zapomínáme totiž na to, že covid-19 je koronavirus podobný chřipce. A chřipka se pravidelně vyskytuje během let cyklicky neustále. Což je například vidět na následujícím obrázku na pravidelně se zvyšující počty zemřelých v době chřipkových období.

Promoření slibované prof. Prymulou právě probíhá

Podle odhadů, ale i odborných výzkumů, by se měla epidemie zastavit nebo aspoň stabilizovat v okamžiku, kdy bude asi 80% očkovaných nebo s přirozenou hladinou protilátek. Mnozí očkovaní i neočkovaní jsou ale pozitivní opakovaně. To svědčí o tom, že jejich imunitní odezva je kratší než zatímní předpoklad 180 dnů. Část populace má i bez očkování robustní imunitní ochranu a pravděpodobně neonemocní nikdy. S trochou nadsázky se tak dá říct, že někteří by mohli být nemocnými třeba 4x ročně a jiní vůbec. Mezi těmito dvěma extrémními skupinami pak budou další početné skupiny. Třeba těch, kteří onemocní jednou ročně, další jednou za 9 měsíců, další jednou za dva roky a to podle toho, jak často se s tímto virem potkají.

Z výše uvedeného nadále vyplývá, že každoročně přibude do nějaké rizikové skupiny určitý počet lidí, která bude znovu nejohroženější a budou potenciálními budoucími hospitalizovanými. Popisovaný cyklus se zřejmě v nějaké okamžiku pozastaví a to sezónně a nebo dokud se neobjeví nová mutace. Toto bylo vidět například už v roce 2020 na jaře a v létě. Tam to zdůvodnili úspěšně zvládnutými opatřeními. Letos se situace opakovala a jako důvod poklesu počtu nakažených se nesprávně uvádí nárůst počtu očkovaných. Přitom za tím bylo končící chřipkové období.

Když si to shrneme. Máme tu děravá karanténní opatření. Jsou tu a budou skupiny ohrožených obyvatel. Máme zde (možná uměle vytvořený) odolný koronavir, který zde minimálně nějakou dobu bude žít s námi. Logickým závěrem je tedy opravdu prof. Prymulou nutná kolektivní imunita, ke které společně směřujeme, ať chceme nebo ne.

Uvidíme světlo na konci covidového tunelu?

Samozřejmě ano. V prvé řadě musíme vybočit z hlavního proudu okolních zemí, podobně jako to třeba udělala V. Británie nebo Švédsko. A to i za cenu omezení při cestování do/ze zahraničí. Opravdu se k tomu ale právě nová vláda koalic SPOLU a PiSTAN odhodlá? Cestou je uvolnění restrikcí a zákazů v běžném životě. Jednak to přispěje ke snížení napětí ve společnosti, ale hlavně to prospěje národnímu hospodářství. Veškerou pomoc soustřeďme na zdravotnictví samotné. Pro těžké případy jsou běžně dostupná léčiva jako například monoklonální protilátky. Podle prof. Thona jsou pro středně těžký nebo lehčí průběh běžně dostupné kortikoidy a léky na ředění krve.

Důsledně musíme chránit ohrožené skupiny třeba distribucí ochranných pomůcek, vymezení časů návštěv u lékařů apod. Možností zůstane samozřejmě i dobrovolná vakcinace, ovšem opravdu funkční a prověřenou vakcínou. Začněmě více propagovat zdravý životní styl a místo peněz na roušky nebo testy distribujme vitamínové přípravky. Vitamíny C, D spolu se zinkem, selenem atd. totiž podle četných výzkumů dovedou zvýšit imunitní odezvu proti C19.

Dále přestaňme obyvatele strašit, tak jak k tomu vyzývá již zmiňovaná psycholožka Katy Pracher-Hilander. Je totiž poměrně dlouho známo, že dlouhotrvající stres stojí za sníženou imunitou. Testujme podle doporučení EuroMONO pouze opravdu příznakové pacienty, za současného testování na jiné koronaviry nebo známé komorbidity. A hlavně musíme oprášit pošramocenou národní soudržnost a začít spolu plnohodnotně žít a života si svobodně užívat. Hledejme společně možnost řešení, protože dle rčení Jana Wericha „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod“. (jku)