Experiment Vesmír 25: Děsivá vize kolapsu lidské společnosti

Experiment s názvem Vesmír 25, provedený v 60. letech 20. století, patří mezi nejvíce zneklidňující experimenty v historii vědy. Jeho cílem bylo zkoumat dynamiku populačního růstu a sociálního chování v ideálních podmínkách. Vědci doufali, že pochopí, jak fungují lidské společnosti, a předvídají případné problémy.

Myší ráj s temným koncem

Americký etolog John Calhoun vytvořil pro stovky myší tzv. Myší ráj – prostor s dostatkem potravy, vody a velkým obytným prostorem. Počáteční růst populace byl rychlý, ale po dosažení 600 jedinců se začaly dít znepokojivé věci.

Vytvořila se hierarchie, agresivní samci napadali slabší a u samic se objevila apatie a agresivita vůči mláďatům. Snížila se porodnost a vzrostla úmrtnost mláďat. Zvláštní skupinu tvořili „krásní samci“, kteří se nezajímali o rozmnožování ani o boj o teritorium, jen o jídlo a spánek.

John B. Calhoun (zdroj: wikipedia.org)

Fáze smrti a kolaps kolonie

Calhoun popsal dva stupně kolapsu: „první smrt“ a „druhá smrt“. V první fázi ztratili myši smysl života, touhu po spojení, péči o potomstvo a budování role ve společnosti. Úmrtnost mláďat dosáhla 100%, reprodukce se zastavila a mezi myši se šířil kanibalismus, i když potravy bylo dost.

Druhá fáze znamenala fyzický úpadek a vymírání. Dva roky po experimentu se narodilo poslední mládě a v roce 1973 uhynul i poslední myš.

Calhoun experiment Vesmír 25 (někdy též Calhounův experiment) zopakoval celkem 25krát a pokaždé s identickým výsledkem. Jeho poznatky slouží jako model pro pochopení sociálního úpadku a hrají důležitou roli v sociologii měst.

Paralely se současnou společností?

Někteří vidí v experimentu Vesmír 25 znepokojivé paralely se současnou společností. Mluví se o nárůstu „krásných mužů“. pasivních mužů bez zodpovědnosti a „agresivních žen“, o feminizaci mužů a úpadku tradičních hodnot. Experiment Vesmír 25 je varováním před možnými důsledky přelidnění, sociálního stresu a ztráty smyslu života. I když se jedná o extrémní případ, nabízí cenné poznatky o fungování lidských společností a nutí nás k zamyšlení nad směřováním naší civilizace.